วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น

แหล่งน้ำสมบูรณ์ ชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การเกษตรยั่งยืน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สืบสานประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผ้าทอขึ้นชื่อ   เลื่องลือพระศิลา ถ้ำงามตระกานตา  มากคุณค่า  โครงการพระราชดำริฯ
คู่มือการปฏิบัติงาน
ข้อมูลการให้บริการประชาชน

กระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง

จังหวัดลำปาง

เทศบาลนครลำปาง

สำนักงานท้องถิ่น จ.ลำปาง

กรมการจัดหางาน


 

 

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งกว๋าวและผลงานนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564
วันที่ 23 ,24 และ 25 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าวดำเนินการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งและผู้เกี่ยวข้อง (คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และเจ้าหหน้าที่รักษษความปลอดภัยที่เลือกตั้ง) ประจำเขตเลือตั้งที่ 1 - 14 จำนวน 16 หน่วยเลือกตั้ง ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว เดินรณรงค์การเลือกตั้งท้องถิ่น ในเขตพื้นที่ หมู่ 1 - 14 เพื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันอาทิตย์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 - 17.00 น.
วันที่ 25 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว ร่วมกับผู้นำชุมชน มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้กักตัวที่มีความเสี่ยงฯ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บ้านถ้ำ หมู่ 1 บ้านทุ่งข่วง หมู่ 2 และบ้านจ๋ง หมู่ 4 ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
12​ ต.ค.​64​ ทีมควบคุมโรค​ อบต.ทุ่งกว๋าว​ ดำเนินการพ่นยาฆ่าเขื้อบ้านผู้ป่วย​โควิด วัด​ และตลาดสดบ้านปลายนา​
คณะกรรมการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ชุดที่1 อบต.ทุ่งกว๋าว ร่วมกับผู้นำและอสม. ลงพื้นที่หมู่ที่ 4บ้านจ๋งเพื่อตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจและให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวระหว่างการกักตัว
วันที่ 18 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว ร่วมกับผู้นำชุมชน มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้กักตัวที่มีความเสี่ยงฯ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บ้านทุ่งข่วง หมู่ 2 บ้านทุ่งแท่น หมู่ 3 บ้านทุ่งปง หมู่ 6 บ้านปลายนา หมู่ 7 บ้านเฮี้ย หมู่ 9 บ้านหัวทุ่ง หมู่ 10 และบ้านป่าเวียง หมู่ 11 ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
คณะกรรมการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ชุดที่2 อบต.ทุ่งกว๋าว ร่วมกับผู้นำและอสม. ลงพื้นที่หมู่ที่ 1บ้านถ้ำและหมู่10 บ้านหัวทุ่งเพื่อตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจและให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวระหว่างการกักตัว
1​ ตุลาคม 2564 อบต.ทุ่งกว๋าว ดำเนินพ่นยาฆ่าเชื้อศูนย์พักคอยบ้านจ๋ง​ หมู่4​ หลังมีผู้กักตัวครบ14วัน และเตรียมการรองรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสียงรายใหม่

 
 

 

รวมข่าวประชาสัมพันธ์ปี 2564

รวมข่าวประชาสัมพันธ์ปี 2563


...ประกาศจังหวัดลำปาง...
เรื่องการงดเว้นการเผาโดยเด็ดขาดในพื้นที่จังหวัดลำปาง
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564
โดยเด็ดขาด ผู้ใดฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมาย

คลิก อ่าน
แจ้งประชาสัมพันธ์***งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว ขอแจ้งประชาสัมพันธ์งดเว้นการเผาป่า เผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเผาขยะและเผาวัชชพืชข้างทางเผาในที่โล่งแจ้งทุกกรณี เช่นพื้นที่การเกษตร พื้นที่ป่าอนุรักษ์ พื้นที่ป่าสงวน และบ่อขยะ เป็นเวลา ๖๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ โดยเด็ดขาด ผู้ใดฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมาย เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า

 นายณัฐ  อุทธิยัง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว

 

facebook อบต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง::: พยากร ณ์อากาศ :::
 

::: ผลสลากกินแบ่ง :::
 
สถิติผู้เข้าชม
Hit Counter