วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น

แหล่งน้ำสมบูรณ์ ชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การเกษตรยั่งยืน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สืบสานประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผ้าทอขึ้นชื่อ   เลื่องลือพระศิลา ถ้ำงามตระกานตา  มากคุณค่า  โครงการพระราชดำริฯ
คู่มือการปฏิบัติงาน
ข้อมูลการให้บริการประชาชน

กระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง

จังหวัดลำปาง

เทศบาลนครลำปาง

สำนักงานท้องถิ่น จ.ลำปาง

กรมการจัดหางาน


 

 


 
 
 
 

 

รวมข่าวประชาสัมพันธ์ปี 2564

รวมข่าวประชาสัมพันธ์ปี 2563

รวมข่าวประชาสัมพันธ์ปี 2562

รวมข่าวประชาสัมพันธ์ปี 2561

รวมข่าวประชาสัมพันธ์ปี 2560

 


...ประกาศจังหวัดลำปาง...
เรื่องการงดเว้นการเผาโดยเด็ดขาดในพื้นที่จังหวัดลำปาง
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564
โดยเด็ดขาด ผู้ใดฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมาย

คลิก อ่าน
แจ้งประชาสัมพันธ์***งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว ขอแจ้งประชาสัมพันธ์งดเว้นการเผาป่า เผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเผาขยะและเผาวัชชพืชข้างทางเผาในที่โล่งแจ้งทุกกรณี เช่นพื้นที่การเกษตร พื้นที่ป่าอนุรักษ์ พื้นที่ป่าสงวน และบ่อขยะ เป็นเวลา ๖๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ โดยเด็ดขาด ผู้ใดฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมาย เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า

 นายณัฐ  อุทธิยัง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว

 

facebook อบต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง::: พยากร ณ์อากาศ :::
 

::: ผลสลากกินแบ่ง :::
 
สถิติผู้เข้าชม
Hit Counter