• ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯประจำไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2564

-ไตรมาสที่ 1
-ไตรมาสที่ 2
-ไตรมาสที่ 3
-ไตรมาสที่ 4

  • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯประจำไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2563

-ไตรมาสที่ 1
-ไตรมาสที่ 2
-ไตรมาสที่ 3
-ไตรมาสที่ 4

  • ประกาศต่างๆ-เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

- ประกาศต่างๆ-เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง-ปี2563

  • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี-2562

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี-2563

-แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566
  • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปี-2562

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปี-2563

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปี-2566-รายเดือน-รอบ-6-เดือน